Tisk
PDF

2. Doplňkové kolo Pracovních skupin v rámci projektu MAP

news2

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 2. doplňkové kolo Pracovních skupin.

11.10. 2016

„Průřezová skupina"  Jazyková gramotnost, do které zveme jazykáře a další, kterým je oblast cizích jazyků blízká.

pozvnka ps2 2016 10 11-1

 

17.10.2016

Jedná se o skupinu č. 2  Čtenářská a matematická gramotnost, kde jsme posledně nestihli probrat téma Občanské kompetence a kulturní povědomí a vyjádření žáků.  Jedná se o specifické téma, proto bychom byli rádi, kdyby se do této skupiny zapojili i další zástupci především neformálního vzdělávání, kteří se těmito tématy ve škole (učitelé OSV, HV, Vv apod.) nebo mimo školu zabývají.

pozvnka ps2 2016 10 17-1

Prosíme o informaci, jestli se pracovní skupiny (a které) zúčastníte, případně, jaké zástupce na pracovní skupinu vysíláte.

Jelikož se k 1.9. 2016 změnila organizační struktura MAP, prosím přihlášky posílejte  na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Dále nám dovolte, abychom Vás upozornili na změny v MAP: 

Vedoucí projektu  je od 1. 9. 2016 Ing. Petra Křivánková

( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 776 742 622)

Ing. Lenka Sedláková zůstává, jen změnila jméno na Vařechová

PaedDr. Smejkal zůstává

Ing. Blanka Přidalová zůstává v projektu jako zástupce realizátora MAP ( Místní akční skupina Dolní Morava,z.s.)

Moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání

Tisk
PDF

Na semináři "Ovocný strom pro krajinu" se sešlo přes 30 účastníků z celého území MAS

logo

V úterý 27. září 2016 se v podvečerních hodinách konal v Kulturním domě v Mikulčicích seminář "Ovocný strom pro krajinu", který v rámci projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020" podpořeného z prostředků Jihomoravského kraje pořádala Místní akční skupina Dolní Morava.

cedulky na dve - stromy-1

Přednášejícím byl náš kolega, manažer MAS Strážnicko a autor nové publikace věnující se problematice výsadeb ovocných stromů v krajině Mgr. Vít Hrdoušek. Ten se s účastníky podělil o celou řadu informací a cenných rad, například jak vysazovat stromy do krajiny a bojovat tak proti změnám klimatu, vodní i větrné erozi. Dalším tématem semináře bylo sázení původních ovocných dřevin v naší krajině, které jsou zároveň odolnější proti změnám klimatu i současným nemocem.
os 003

Na semináři měli účastníci také jedinečnou možnost ochutnat mošt ze staré ovocné odrůdy. O tom, že byl mošt výborný, svědčily také rychle vyprázdněné džbánky.

os 014

Po přednáškové části semináře byl prostor pro dotazy. Otevřely se témata jako například vhodný výběr odrůd stromů pro výsadbu v extravilánu pro zabránění nežádoucí větrné erozi, výběr ovocných stromů do školní zahrady, nebo jaké jsou možnosti hnojení nově vysazených stromků.

Většina účastníků semináře plánuje v dohledné době vysazovat stromy. Informace o provedených výsadbách a fotky z výsadeb nejen ovocných stromů je možné zadávat pomocí jednoduchého formuláře do společné databáze výsadeb na stránkách www.milionstromu.cz
Na těchto webových stránkách mohou zájemci také získat cenné rady a informace týkající se sázení ovocných dřevin, příklady dobré praxe, nebo třeba stáhnout zbrusu novou publikaci o výsadbách ovocných dřevin v krajině. 

 

Tisk
PDF

Projekt Klimawandelanpassung - Grüner Infrastruktur

logo

Evropská krajina byla dříve pokryta lesy a stromy. Tyto "plíce" však z krajiny postupem času vymizely. Bohužel to mělo za následek změnu klimatu v našem okolí, neschopnost krajiny udržet vodu nebo například půdní erozi.

MAS Dolní Morava se již nyní účastní projektu „Milion stromů pro Jižní Moravu". V tomto projektu budeme pokračovat i spolu s dalšími 18 jihomoravskými MASkami pod hlavičkou Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin, MikroregionemHorňácko, občanským sdružením „Přírodní zahrada", Mendelovou  univerzitou  Brno a 4 rakouskými partnery v projektu s názvem  „Zelená infrastruktura: Adaptace na klimatickou změnu".

Česko - rakouský projekt „Zelená infrastruktura" je zaměřen na výsadbu a navrácení původních odolných odrůd dřevin do krajiny. Jedná se především o tzv. Schelterbelts (pásy křovin, remízky), dále ovocné sady, aleje aj. Mimo jiné bude v rámci projektu vytvořen Katalog původních druhů dřevin, které jsou odolné změnám klimatu a je tak vhodné je do krajiny navrátit namísto nových náletových, často invazivních druhů.

Realizace projektu je naplánována na květen  2017 - květen 2019.

Co projekt přinese?

• Projekt zajistí mimo jiné vzdělávání a osvětu v ovocnářství a správné výsadbě stromů podobně jako je tomu nyní v projektu „Milion stromů".

• Bude podpořena spolupráce MAS v JMK na jednom projektu, který iniciovala a realizuje KS MAS ČR v Jihomoravském kraji.

• Dojde k aktivizaci místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě, navrácení tradičních odolných odrůd ovocných i neovocných stromů do regionu s cílem posílit odolnost krajiny na klimatickou změnu.

Pro MAS přinese projekt přímou podporu ve výši 170 tis. Kč

p8164081 p8164100-rakousy- hedges

Fotografie ze setkání realizačního týmu ZDE.

Tisk
PDF

Nový destinační management pro jižní Slovácko v přípravách...

news2

Jižní Morava má plno krás, tak proč je neukázat světu? 

p9071078 p9071074

Nová Turistická asociace Slovácko v přípravách...

Koncepce Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 a Programu rozvoje cestovního ruchu JMK v letech 2014-2020 si klade za cíl podpořit vznik a rozvoj destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje (dále JMK).

Hlavním cílem je podpořit vznik funkční organizace (Destinační agentury - DA) cestovního ruchu turistické oblasti Slovácko. DA bude využívat zkušeností z obdobně fungujících organizací v zahraničí a bude vytvořena v souladu s moderními principy partnerství a destinačního managementu.

Turistická oblast/destinace je charakterizována jako „cílová oblast v daném regionu, pro kterou je typická významná nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu". Destinace jako ,,produkt cestovního ruchu" se chápe jako systém složený z jednotlivých poskytovatelů služeb (např. ubytovací a stravovací zařízení, dopravci, sportovní zařízení apod.) ovlivňovanými okolím, ve kterém působí (politické, ekonomické, společenské, přírodní prostředí). Destinační organizací se rozumí právnická osoba, která bude zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v destinaci, tj. v konkrétní turistické oblasti, za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci jednotlivých subjektů. Využívá k tomu nástrojů managementu.

Destinační organizace:

• se podílí na vytváření image turistických oblastí, na jeho propagaci

• žádá o dotace, granty na vlastní projekty prospěšné turistické oblasti,

• podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu,

• koordinuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru,

• reprezentuje zájmy turistické oblasti na národní úrovni

• koordinuje činnosti turistických informačních center,

• shromažďuje informace o turistickém potenciálu turistické oblasti, zajišťuje jejich aktualizaci.

Fotogalerie

Tisk
PDF

Seminář "Ovocný strom pro krajinu"

logo

Chystáte se na podzimní výsadbu ovocných dřevin? Chcete přispět k obnovení klimatické rovnováhy na Jižní Moravě? Pak je pro vás určena tato POZVÁNKA

pozvanka ovocny-strom-pro-krajinu seminar-masdolnimorava-page-001

 

 

 

Tisk
PDF

Hned na začátku školního roku se rozjíždí také 2. kolo setkání pracovních skupin

news2

 img 20160905 144309 img 20160905 144249 img 20160905 144254

V pondělí 5. září se sešla pracovní skupina č. 1 zaměřená na předškolní vzdělávání a inluzivní vzdělávání v MŠ i ZŠ.

Při příjemném setkání (nejen pedgogů) jsme se věnovali SWOT analýze a úpravě formulací silných a slabých stránek.

Pracovní skupinu jsme rozdělili do 2 částí a každá část navrhovala pro své téma příležitosti a hrozby v návaznosti na upravené silné a slabé stránky.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci smile

 logolink msmt vvv hor barva cz

 

Tisk
PDF

Slavnostní otevření ZŠ Na Pohodu

13902827 1737660406451280 6532023548023770079 n

Vyučování ve třídě na "Duhovce": Hodonín, nám. B. Martinů 5

14079544 1745317282352259 5845061406781684800 n 14141516 1745317242352263 7151868095984606394 n 14192659 1745317125685608 3719476033729293411 n 14233059 1745317155685605 3932584692008334731 n

 

První školní den (1.9.2016) jsme byli v rámci projektu MAP pozváni na zahájení školního roku v nové soukromé ZŠ Na Pohodu v Hodoníně. Pohoda zde opravdu byla. 

 

14100283 1109156422510182 2954651345047110694 n 14100283 1109156499176841 755478671274800417 n 14192166 1109156415843516 8686575366896378539 n 14233128 1109156505843507 983593396599633264 n

Přejeme škole, aby se jí v budoucnu dařilo a aby byli žáčci spokojení. 

Více informací o škole na webu nebo facebooku

Tisk
PDF

Prázdninové návštěvy škol v projektu MAP

alt

Během prázdnin jsme v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín navštívily všech 28  základních a mateřských škol ORP Hodonín. Zejména na začátku prázdnin nás ve většině škol čekaly hromádky suti, kýble či malířské nářadí. I přes tento stavební ruch to byla setkání velmi přátelská a otevřená. V průběhu schůzek jsme s vedením škol diskutovaly jejich aktuální problémy a potřeby a jejich záměry zejména v oblasti investic. Ze setkání vyplynulo několik námětů na další aktivity v rámci projektu MAP. V některých školách jsme měly možnost nahlédnout i do tříd, na zahradu nebo do tělocvičny.

Tímto chceme moc poděkovat všem zástupcům škol, kteří nám věnovali část svého prázdninového času, zodpovídali naše dotazy a diskutovali s námi.  Získané informace a postřehy jsou pro nás zdrojem pro další práci v rámci zpracování MAP.

Všem ředitelkám, ředitelům, jejich zástupcům a ostatním pedagogům přejeme úspěšný a pohodový nový školní rok.

alt

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

2. Setkání pracovních skupin

knihy

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 2. setkání Pracovních skupin, která se se konají v těchto ternínech:

5.9.2016   

Pracovní skupina č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Pozvánka

7.9.2016   

Pracovní skupina č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Pozvánka

8.9.2016   

 Pracovní skupina č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

Pozvánka


Projekt: „Místní akční plán na území ORP Hodonín"
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706

logolink msmt vvv hor barva cz

 

Tisk
PDF

Milion stromů nejen pro Jižní moravu

Celorepubliková aktivita "Milion stromů" zaznamenává v poslední dnech velké popularity a to nejen ze strany široké veřejnosti, ale také ze strany Ministerstva zemědělství či Celostátní sítě pro venkov a dalších institucí...

Pro více informací navštivte webové stránky http://milionstromu.cz

Pokud zasadíte (nejen ovocný) strom ve vaší zahradě, nebo v okolí vaší obce, můžete se o vše podělit a to prostřednictvím zadávacího formuláře na adrese http://milionstromu.cz/pridat-vysadbu

Těšíme se na Vaši podporu !

 

Josef Smetana

za místní akční skupiny nejen v Jihomoravském kraji

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista