Tisk
PDF

Tým MAS Dolní Morava se vydal za kolegy na Slovensko

Tým MAS Dolní Morava vyjel do zahraničí za slovenkými kolegy z Mikroregionu Cedron-Nitrava.

img 6893 

MAS Dolní Morava se zapojila do mezinárodního projektu Príklady dobrej praxe – spoločný workshop a vydanie dvojjazyčného informačného materiálu. V tomto projektu jsme byli partnery slovenského Mikroregionu Cedron-Nitrava.

22. - 23.10.2016 jsme se zúčastnili Konference, při níž byly prezentovány zkušenosti z přípravy SCLLD v MAS na obou stranách hranice a také realizované projekty slovenského partnera včetně tématu regionálního značení produktů. My jsme v rámci našeho projektu prezentovali naše území, činnost a projekty MAS a postup při tvorbě a hodnocení Strategie CLLD. Hostitelé se nám maximálně věnovali, během dvou dní jsme měli možnost poznat kus jejich krásného regionu a dovědět se o aktivitách v jejich území či navázat kontakty s dalšími slovenskými místními akčními skupinami.

img 6899

Na konferenci jsme prezentovali také produkty z Podluží a Hodonínska. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás na tuto cestu vybavili produkty z našeho regionu (Templářské sklepy Čejkovice, Sonnentor Čejkovice, ZP Mikulčice, Dýňová jádra Herůfkovi, Vinařství Beneš Hrušky, Vinařství Ing. František Mádl, Vinařství Zuzana Prátová, Řeznictví Jiří Bezchleb).

img 6883

FOTOGALERIE

Tisk
PDF

Spolek pro obnovu venkova a Národní síť Místních akčních skupin vydali nové číslo Zpravodaje venkova 9/2016

spov-logo 

zpravodaj venkova 9-2016-01

V 9. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

Národní konference VENKOV 2016: Podpora obcí a spolků v PRV, dobrá škola, rodina a RUD

 • Do vedení krajů lidé zvolili 675 zastupitelů
 • Národní síť MAS intenzivně řeší zpoždění hodnocení SCLLD, stanovy a novou propagaci
 • 46. Den malých obcí – tradičně v Prostějově, v Praze na novém místě
 • Manifest Evropského venkovského parlamentu
 • Starostové protestovali proti OSA v ulicích i ve sněmovně
 • Díky novele stavebního zákona by mělo být řízení rychlejší
 • MMR opět podpoří rozvoj regionů. Do krajů půjde přes miliardu korun

Celý zpravodaj ke stažení ZDE

Tisk
PDF

Josefovský kulturní dům přivítal Valnou hromadu MAS Dolní Morava

V pondělí 24.10.2016 se v odpoledních hodinách konalo zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Dolní Morava,z.s.

img 7047

V programu zasedání bylo také projednání Zprávy o činnosti za uplynulé období, projednání Účetní závěrky za rok 2015, schválení Výroční zprávy za rok 2015 nebo třeba projednávání Plánu činnosti pro rok 2017.

Vzhledem k zájmu o členství v MAS bylo i na této Valné hromadě projednáno přijetí nových členů:

•  Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží, Mikulčice

•  Mutěnská hora, z.s., Mutěnice

•  Ing. Martin Králík. Mutěnice

•  Vinařství Doležal, Hrušky

•  Folklórní soubor Svéráz, Tvrdonice

Dále Valná hromada schvalovala nové složení členů Výběrové komise, zajištění financování projektu MAP, založení a vstup do Turistické asociace Slovácko, z.s. nebo třeba výši členských příspěvků na rok 2017.

Během zasedání také ředitelka kanceláře MAS Ing. Blanka Přidalová informovala přítomné o stavu hodnocení naší Strategie CLLD a o možném termínu vyhlašování dotačních výzev v našem území. Dále také Ing. Petra Křivánková seznámila přítomné s možností financování zpracování rozvojových dokumentů obcí (Program rozvoje obce) v rámci připravované Výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), která bude vyhlášena na jaře.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

FOTOGALERIE

 

 

Tisk
PDF

3. kolo pracovních skupin

news2

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín Vás srdečně zve na 3. kolo setkání Pracovních skupin.

8.listopadu - Pracovní skupina č. 1 :

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

POZVÁNKA

9. listopadu - Pracovní skupina č. 3:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
 • Kariérové poradenství v základních školách

POZVÁNKA

14. listopadu - Pracovní skupina č. 2:

 • Čtenářská (jazyková) a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  + průřezová témata:
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na 2. zasedání Řídícího výboru MAP

news2

31. října 2016

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 2. zasedání Řídícího výboru MAP, které se uskuteční v pondělí 31. 10. 2016 ve 14 hod. v zasedací místnosti Regionálního centra (přízemí), Masarykovo náměstí 27, Hodonín.

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Regionální bylinkové čaje pro Podluží a Hodonínsko všem chutnají...

Stejně jako loni i v letošním roce inicioval dobrovolný svazek obcí Region Podluží výrobu regionálního bylinkového čaje. Tentokráte se ke spolupráci přidali Mikroregion Hodonínsko i Místní akční skupina Dolní Morava. Provedení čaje dostalo novou, zajímavou podobu a také příznačný název. Výrobcem byla stejně jako v loňském roce společnost Sonnentor s.r.o. z Čejkovic. K této aktivitě se přidala i Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. s bylinkovým čajem "Dobrá nálada z jihu Slovácka", který je předzvěstí vzniku „Turistické Asociace Slovácko" (TAS), nového společného destinačního managementu v cestovním ruchu pro oblast Podluží, Hodonínska, Kyjovska, Strážnicka a Veselska, tedy jihu Slovácka...

Bylinkové čaje "Dobrá nálada z Podluží", "Dobrá nálada z Hodonínska" a "Dobrá nálada z jihu Slovácka", kterých bylo v úhrnu vyrobeno přes 2000 balení, budou zajisté kvalitně reprezentovat nejen samotné obce, ale i celé území Podluží a Hodonínska.

Případní zájemci mají při rychlém jednání šanci čaj získat na obecních úřadech obcí Podluží a Hodonínska, popřípadě v kancelářích obou svazků obcí či Místní akční skupiny Dolní Morava.

   

 

 

Tisk
PDF

Peníze pro regiony!

news2

 mir5173 

Vážení starostové, milí přátelé, máme 1,1 miliardy korun na potřeby vašich regionů.

Pro nová veřejná prostranství, výstavbu dětských hřišť, bytů, rekonstrukce místních komunikací, ale například i na tvorbu územních plánů. Apeluji na vás, využijte dotační prostředky ve prospěch svých obcí. Neváhejte s projekty, které vašim lidem umožní zlepšit život. 

Národní dotace na rok 2017

1. Modernizujete a regenerujete?

Potřebujete zmodernizovat okolí sídliště ve vaší obci a postavit například odpočinkové a regenerační plochy? Podporována je také výstavba pečovatelských bytů a výtahů v bytových domech.

PROGRAM PODPORA BYDLENÍ PRO ROK 2017

Podprogram Rozpočet v tis. Kč
Regenerace sídlišť 40 600
Podporované byty Pečovatelské byty 140 000
Vstupní byty 40 000
Komunitní dům seniorů           140 000
Olověné rozvody 6 000
Bytové domy bez bariér           45 000
Celkem 411 000

Výzva ke stažení ZDE.

2. Dětská hřiště, kapličky, silnice...

Zamýšlíte vybudovat v obci dětské hřiště,sportoviště či rekonstruovat část silnice nebokapličku na náměstí? Pomůžeme vám. Podporujeme mnoho aktivit k rozvoji vaší obce.

DOTACE A PROGRAMY

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016

3. 20 milionů Kč na územní plány

Chybí vaší obci územní plán? S naší dotací to můžete změnit. Připraveno je 20 milionů korun.

ROK 2017 – DOTAČNÍ TITUL „ÚZEMNÍ PLÁN"

NEWSLETTER MMR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 

 

 

Tisk
PDF

Druhé zasedání pracovní skupiny č.2

news2

V pondělí 17. října 2016 se konala v prostorách zasedací místnosti Regionálního centra Hodonín Pracovní skupina č. 2 konkrétně zaměřená na

 • Občanské kompetence žáků
 • Kulturní povědomí a vyjádření žáků, 

Která tak uzavřela 2. kolo pracovních skupin.

img 20161017 142544

Na setkání pracovní skupiny se nám sešla velmi různorodá skupinka lokálních aktérů ve vzdělávání, která dokázala živě diskutovat o podpoře vztahu dětí a žáků k regionu, tradicím, folkloru a kultuře obecně. Zajímavá byla také debata, jak u dětí pěstovat zdravé seběvědomí, schopnost slovně se výjádřit a jak je připravit jako osobnosti na vstup do pracovního procesu. Každý z účastníků vyjádřil svůj pohled na věc především na základě osobních zkušeností. 

img 20161017 142623

Ze skupiny vzešlo nemálo dobrých nápadů na možné aktivity v projektu Místní akční plán ve vzdělávání pro ORP Hodonín, které zužitkujeme v budoucnu např. při tvorbě priorit, cílů a opatření v následujícím kole pracovních skupin. 

3. kolo pracovních skupin plánujeme ve 1. polovině listopadu.

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Doplňková pracovní skupina č. 2

news2

Doplňková skupina č. 2 zaměřená na cizí jazyky a jazykové dovednosti byla plná nápadů.

Na pracovní schůzce se náš tým sešel se 3 sympatickými dámami, které se do projektu Místního akčního plánu pro ORP Hodonín zapojily poprvé. I přes to jsme zvládly sestavit silné a slabé stránky vzdělávání v cizích jazycích, příležitosti ke zlepšení a hrozby přicházející zvenčí. Padalo také nespočet nápadů možných projektů, jak zlepšit výuku cizích jazyků v regionu, především s využitím příhraniční polohy našeho ORP.

wp 20161011 001

 

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání Valné Hromady 24.10.2016


Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 16. zasedání Valné hromady, které se uskuteční v pondělí 24. října 2016 v 17.00 hodin v prostorách sálu Kulturního domu v Josefově.

Program:

  1.    Zahájení
  2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období
  3.    Projednání účetní závěrky za rok 2015
  4.    Výroční zpráva spolku za rok 2015
  5.    Návrh na ukončení členství ve spolku
  6.    Projednání žádostí o členství ve spolku
  7.    Volba členů Výběrové komise spolku
  8.    Financování projektu „Místní akční plán vzdělávání..." – projednání úvěru od České spořitelny
  9.    Plán činnosti pro rok 2017
10.   Účast MAS v přeshraničních projektech
11.   Turistická asociace Slovácko
12.   Členské příspěvky pro rok 2017
13.   Různé
14.   Závěr

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista