Tisk
PDF

Zpravodaj MAS Dolní Morava

zpravodaj obrzek

Opět vás chceme informovat o aktuálním dění a činnosti MAS, o tom co se nám podařilo a co nového chystáme.

V prosincovém čísle se můžete mimo jiné dočíst:

  • První výzva z PRV vyhlášena
  • Strategie SCLLD
  • Valná hromada v Kosticích
  • Setkání na téma "Sucho a eroze"
  • Svatomartinské slavnosti
  • Činnost Turistické asociace Slovácko

Pokud máte námět, zajímavý příspěvek nebo článek, který by mohl být prezentován v našem Zpravodaji, můžete nám jej zaslat na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sledujte nás také na facebooku: www.facebook.com/masdolnimorava

 

Tisk
PDF

Veselé Vánoce a šťastný Nový Rok!

pf 2018 mas dolni morava-page-001

Tisk
PDF

PRV - vyhlášení výzvy č. 1

Místní akční skupina Dolní Morava vyhlašuje dne 15.12.2017 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Aktuálně jsou vyhlášeny fiche I - Nezemědělské podnikání, fiche M – Konkurenceschopné zemědělství a fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Celková alokace na fiche je 11 500 000Kč.

Více zde

 

Tisk
PDF

Valná hromada MAS Dolní Morava v Kosticích

Dne 14. 12. 2017 proběhlo v Kosticích zasedání Valné hromady spolku Místní akční skupina Dolní Morava. Na programu jednání byla zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva o realizaci SCLLD a přípravě výzev MAS. Schváleny byly Interní postupy MAS a Výzvy MAS včetně kriterií věcného hodnocení a úprava Stanov. Byly zvoleni členové výběrové komise a schváleny Jednací řády Výboru a Výběrové komise. Dále byly schváleny členské příspěvky pro rok 2018. Valná hromada schválila plánované Aktivity a projekty MAS na rok 2018. Členové Valné hromady byli informováni o pokračování příprav tvorby strategických dokumentů obcí (Programů rozvoje obce) a o úspěšné žádosti do výzvy za DSO Region Podluží, o pokračování projektu „Místní akční plán" realizovaného MAS Dolní Morava v oblasti vzdělávání, a dále o přípravě návazného projektu MAP II. Na závěr předseda spolku Ing. Smetana přítomné seznámil s činností Turistické asociace Slovácko v uplynulém období roku 2017 a Ing. Chrástková informovala o chystané alokaci, kterou bude možné čerpat na záměry pro zlepšení v oblasti životního prostředí.

vh mas5

 

Další foto zde

 Tisk
PDF

Setkání TAS a informačních center

Ve čtvrtek 14.12.2017 v dopoledních hodinách proběhlo ve Strážnici setkání představitelů Turistické asociace Slovácko s pracovníky informačních center. Zástupci informačních center se na setkání dozvěděli podrobnosti o aktivitách TAS, které se podařilo zrealizovat v uplynulém období tohoto roku. Mezi hlavní aktivity můžeme počítat úspěšný proces certifikace TAS jako organizace zabezpečující destinanční management v turistické oblasti Slovácko v rámci Jihomoravského kraje. Již na dřívějším setkání vyvstalo od informačních center několik zajímavých nápadů a námětů na rozvoj spolupráce s TAS. TAS začala realizovat první konkrétní kroky k naplnění těchto očekávání. V průběhu listopadu a prosince byl ve výběrovém řízení vybrán koordinátor cestovního ruchu. Probíhá aktivní spolupráce všech partnerů na společné databázi subjektů podnikajících v cestovních ruchu prostřednictvím pasportizace uzemí. Také probíhají jednání o vytvoření prostor pro kancelář koordinátora a prezentačních místnosti na Regionálním centru v Hodoníně. Všichni účastníci se závěrem shodli na tom, že v Regionu Slovácko je nutná koordinovaná spolupráce všech aktérů zapojených do cestovního ruchu.

Logo slovackotic8 tic2

 

Více fotek zde

 

 

Tisk
PDF

Pozvánka na setkání TIC a TAS

Turistická asociace Slovácko, z.s. (TAS) pořádá 14.12.2017 ve Strážnici setkání zástupců TAS a pracovníků turistických informačních center v regionu. Předmětem setkání bude výměna informací a zkušeností, prohloubení spolupráce a plán aktivit na rok 2018.

pozvnka setkn tic a tas 14 12 2017-page-001

Tisk
PDF

Spolupracujeme!

12.12.2017 se v Kyjově konala schůzka členů Turistické asociace Slovácko, z.s. Společně připravovali setkání TAS a pracovníků Turistických informačních center. Spolupráce s informačními centry je klíčová pro činnost destinační organizace. Toto setkání bude druhé v řadě a bude jistě inspirací pro práci TAS.

 tas setkani

Tisk
PDF

Přednáška "Pravdivě o CHKO Soutok"

Dne 7. 12. 2017 proběhla v Hodoníně přednáška s názvem Pravdivě o CHKO Soutok. Přednášku pořádalo Hnutí Brontosaurus Podluží v rámci cyklu Chraňme jihomoravskou lužní krajinu. Prezentaci z hlediska ochrany přírody uvedl  Ing. et Ing. Filip Šálek, předseda spolku Lužánek. Poukázal na historický vývoj říční krajiny a rozebral důvody, proč se CHKO Soutok nevyhlásila. Po prezentaci následovala diskuze s odborníky z Lesů ČR, s panem Ing. Janem Vybíralem, ředitelem Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s  a s veřejností.

 chko soutok1

 

Tisk
PDF

Cyrilometodějské stezky

Ve čtvrtek 30.11.2017 se zástupce TAS zúčastnil konference EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE, PERSPEKTIVY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI.

V programu představili zástupci projektu cyrilometodějských stezek své dosavadní úspěchy a nastínili možný rozvoj této myšlenky. Celou konferencí se prolínala myšlenka poutnictví a církevní turistiky jako současného trendu, který naplňuje potřebu lidí obnovovat své duševní, duchovní a fyzické síly a poukazuje na kořeny, ze kterých vyrostla naše kultura.

Více se můžete dovědět na www.cyril-methodius.eu, www.facebook.com/sv.cyrilmethodius nebo na www.cirkevnituristika.cz.

Foto zde

 

Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání valné hromady 14. 12. 2017

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 18. zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17.00 hodin v prostorách bytového domu seniorů v Kosticích.

Program VH:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva o realizaci SCLLD – příprava výzev MAS
4. Schválení Interních postupů MAS
5. Schválení Výzev MAS včetně kritérií věcného hodnocení
6. Úprava stanov MAS (počet členů výběrové komise)
7. Volba členů výběrové komise
8. Jednací řády Výboru a Výběrové komise
9. Schválení členských příspěvků
10. Aktivity a projekty MAS v roce 2018
11. Různé (Obce PRO, MAP, MAP II, TAS)
12. Závěr

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista