Tisk
PDF

Žadatelé 1. kola výzvy PRV

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. zveřejňuje seznam zaregistrovaných žádostí do první výzvy PRV, která byla vyhlášena 15. 12. 2017 a příjem žádostí byl ukončen 31. 1. 2018. Byly vyhlášeny fiche M - Konkurenceschopné zemědělství, fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a fiche I - Nezemědělské podnikání. Žadateli byli zemědělští i nezemědělští podnikatelé. Další výzva z PRV bude vyhlášena v měsíci dubnu 2018. Sledujte naše stránky.

nov tabulka prv

 

 

Tisk
PDF

Dotační tituly JMK pro rok 2018

Jihomoravský kraj vyhlásil své dotační tituly pro rok 2018

Dotace JMK letos podpoří oblasti a témata jako například boj proti suchu, vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství, cyklistika, včelařství, kultura a památková péče, památky místního významu, mimoškolní aktivity mládeže i aktivity škol. Podpoří také, jako každý rok, začínající podnikatele, hasiče či akce typu Muzejní noc či Noc kostelů. Podrobnější informace o jednotlivých dotačních titulech naleznete na odkazech níže.

 

PRO ŠKOLY

Dotační program Do světa

Preventivní programy školy

 

PRO OBCE

Boj proti suchu, zadržení vody v krajině

Rozvoj cyklistiky

Zpracování územních plánů

Podpora rozvoje venkova

Podpora vinařství

EVVO

Sociální a rodinná politika

Hasiči

Vodní hospodářství

Zdravé municipality

 

PRO SPOLKY A PRÁVNICKÉ OSOBY

Vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství

Muzejní noci, Noci kostelů

Domácí hospicová péče

Podpora památek místního významu

Podpora sportu

Dotační program pro včelaře

Individuální sportovci

Kultura a památková péče

Podpora mládeže

Rozvoj materiálně-technické vybavení mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

 

OSTATNÍ

Dotační program pro začínající podnikatele

Snížení emisí

jmk - letak

 

Tisk
PDF

6. zasedání Řídícího výboru MAP

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 se v Regionálním centru Hodonín sešel Řídící výbor MAP, aby projednal a schválil další dokumenty, které jsou mimo jiné výstupními indikátory projektu MAP I. Byla schválena aktualizace investičních záměrů škol ve Strategickém rámci MAP, schválena Analytická část dokumentu MAP, Akční plán a Implementační plán. Řídící výbor dále vzal na vědomí probíhající podepisování "Memoranda o spolupráci", informace o připravovaném projektu MAP II a návrhu aktivit v MAP II.

rv map2

Fotky zde

 

Tisk
PDF

Vypravěčské dílny s Martinem Hakem

Žáci hodonínských základních škol, Vančurova, Očovská a Mírové náměstí navštívili ve dnech 17. až 19. 1. 2018 "Vypravěčské dílny" s lektorem Martinem Hakem, které uspořádala Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín. Pan Martin Hak četl úryvky z knihy Daniely Krolupperové a následně s dětmi zábavnou formou rozebíral konkrétní čtená slova a spolu s dětmi rozvíjel daný příběh. Touto formou se snažil dětem ukázat, že jeden příběh může mít mnoho variant obrazů. Žákům i jejich pedagogům se program líbil. Celkem bylo uspořádáno 7 dílen, z nichž 4 probíhaly na pracovišti Brandlova a 3 přímo v Městské knihovně v dětském oddělení. Cílem těchto akcí je podpora čtenářské gramotnosti žáků. Tato akce byla financována z projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706.

vd hak6

Další fotky zde

Tisk
PDF

MAP - Vypravěčské dílny Martina Haka

Od středy 17. 1. 2018 do pátku 19. 1. 2018 pořádá Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín a lektorem Martinem Hakem "Vypravěčské dílny". Vypravěčské dílny jsou určeny pro žáky základních škol. Materiálem a inspirací pro společnou tvorbu je část literární tvorby dětské spisovatelky Daniely Krolupperové. Po úvodních cvičeních, které probudí schopnost představovat si a dorozumívat se v obrazech, se bude pracovat s vybraným textem, z něhož lze vytvořit individuální i společné představy o postavách, prostředí i ději příběhu. Následně bude procvičena vypravěčská hra „Co by se stalo, kdyby ..." kde se podle jejího principu bude zacházet s postavami a dějem přečteného příběhu.Cílem vypravěčské dílny je tedy porozumění psanému textu.

plakat martin hak

 Tisk
PDF

Setkání se Střediskem služeb školám

V pátek 12. ledna 2018 jsme pokračovali na přípravě projektu MAP II se Střediskem služeb školám, pobočka Hodonín. Hlavním tématem setkání bylo pokračování spolupráce v Předmětových kabinetech a organizace dalších vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Ze setkání vyvstalo několik dalších možných aktivit spolupráce.

sss1

sss2

Tisk
PDF

Příprava projektu MAP II

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se sešel realizační tým projektu MAP I, aby projednal přípravu žádosti na projekt MAP II. Realizace projektu MAP I bude ukončena v květnu 2018 a připravovaným projektem MAP II na něj chceme plynule navázat. Projekt MAP II má prohloubit spolupráci škol, vzdělávacích institucí a pedagogů v ORP Hodonín. Na schůzce se řešila obsahová náplň projektu MAP II a další klíčové aktivity, které jsou již součástí žádosti pro nový projekt.

priprava map ii3

priprava map ii2

Tisk
PDF

Seminář k 1. výzvě z PRV

Ve středu 10. ledna 2018 proběhl na Regionální centru v Hodoníně seminář Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s. k první vyhlášené výzvě z Programu rozvoje venkova. Semináře se zúčastnili podnikatelé a fyzické osoby, které budou chtít žádat o dotaci na svoje projekty. Jedná se o projekty na zemědělské a nezemědělské podnikání a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Konkrétně si tak mohou příjemci žádat například na stavby, stroje a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu, na stavby, modernizace, rekonstrukce zařízení pro zpracování, finální úpravu balení zemědělských produktů, na pořízení strojů a technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, na stavební obnovu a výstavbu provozovny malokapacitního ubytování, apod.

Kontaktní osobou pro informace o výzvě a možnostech podání žádosti je Ing. Petra Křivánková, Ph.D., telefon 776 742 622, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odkaz na prezentaci ze školení je zde

Foto zde

seminar prv 3

Tisk
PDF

TAS - Oslavy 100. výročí vzniku ČSR

Turistická asociace Slovácko, z.s. (TAS) se aktivně zapojuje do příprav oslav 100. výročí vzniku Československa. Ve spolupráci s městem Hodonín mapuje všechny akce v regionu, které se budou po celý rok v rámci těchto oslav konat. Vzhledem k tomu, že prezident T. G. Masaryk vyrůstal na Slovácku, chce se region zhostit oslav důstojně. TAS proto vyzývá obce a další organizace, které budou pořádat akci u příležitosti tohoto výročí, aby zaslaly informace o připravovaných akcích na mail koordinátora TAS Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

masaryk

Tisk
PDF

Seminář pro žadatele k 1. výzvě z PRV

MAS Dolní Morava připravila na středu 10. ledna 2018 seminář pro žadatele k 1. výzvě z PRV. Seminář se koná v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně od 10:00 hodin.

Zájemci se mohou hlásit do 9. ledna u Ing. Petry Křivánkové

na mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel.: +420 776 742 622.

pozvankaprv

 Odkaz na pozvánku zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista