Tisk
PDF

MAS uspěla v programu LEADER ČR 2008

Zasedání Hodnotitelské komise programu LEADER ČR 2008 se uskutečnilo dne 26. srpna 2008. Hodnotitelská komise MZe doporučila ministrovi zemědělství k financování i naši MAS Dolní Morava. V našem území působnosti tak budeme mít k dispozici přes 4 mil. Kč k rozdělení mezi jednotlivé projekty žadatel z řad NNO, obcí a podnikatelských subjektů.

Celkem bude podpořeno 5 projektů. Vyhlášení výzvy předpokládáme na přelomu září a října. Projekty však musí jednotlivý zájemci zrealizovat ještě v tomto roce a ukončit nejpozději k 12.12.2008.

Tisk
PDF

Pozvánka na veřejnou schůzi

MAS Dolní Morava zve zástupce veřejnosti, podnikatel, obcí a neziskového sektoru na celoregionální veřejné zasedání členské schůze Místní akční skupina Dolní Morava zve zástupce veřejnosti, podnikatel, obcí a neziskového sektoru na první veřejné celoregionální zasedání členské schůze. Cílem setkání je dopracování společné koncepce podpory zemědělství, vinařství, kultury, turistiky a dalšího rozvoje území MAS Dolní Morava metodou Leader v následujícím programovacím období.

Setkání se uskuteční dne 4.12.2007 v 17.00 v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích. Realizace celoregionálního setkání je spolufinancována z prostředků Jihomoravského kraje.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista