Tisk
PDF

Přeshraniční spolupráce s OOCR Rezort Piešťany

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. navázala novou přeshraniční spolupráci s oblastní organizací cestovního ruchu "OOCR Rezort Piešťany". Region Slovácka, stejně jako Trnavský kraj, mají své historické, kulturní a přírodní bohatství, kterými jsou místní tradice, folklor, kroje, lázeňství, vinice, lužní lesy, či řeka Morava. Propojenost kulturních tradic, zvyků, činností a životního stylu obyvatel je významným motivem k vzájemné výměně zkušeností. Cílem spolupráce je přiblížit místní zvyklosti, tradice a památky široké veřejnosti, zejména návštěvníkům obou regionů.

Fotky jsou zde

piestany2

 

Tisk
PDF

Kabinet Předškolního vzdělávání

Kabinet učitelů mateřských škol se sešel ve středu 28. 2. 2018. Magistra Cmolová jako garantka tohoto kabinetu svým kolegyním přednesla zkušenosti jejich školky s Českou školní inspekcí a poradila, jak se na inspekci co nejlépe připravit a na co si dát pozor. Dále představila pilotní projekt, který MŠ Rohatec realizuje ve spolupráci s univerzitou v Olomouci. Jedná se o projekt "Druhý krok", jehož cílem je naučit děti rozpoznávat emoce a pracovat s nimi.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Fotky z kabinetu najdete zde

pk pedkoln vzd.1

Tisk
PDF

Předmětový kabinet 1. stupně ZŠ

Učitelé prvního stupně základních škol se sešli 27. 2. 2018 na předmětovém kabinetu, aby společně prodiskutovali náměty, které mají zlepšit jejich informovanost. Jejich společným požadavkem je pořádání více setkání ke sdílení zkušeností z praxe, požadavek na diskuzní fórum na webu MAPu, kde by mohli například hodnotit a případně doporučit konkrétní školení a lektory v rámci DVPP, nebo doporučit nové učebnice a učební pomůcky, protože zdaleka ne každá nová učebnice je kvalitním výukovým materiálem.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

pk prvn stupe z

pk prvn stupe z1

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Zájmového vzdělávání

Ke sdílení zkušeností s fungováním družin a školních klubů se sešly 22. 2. 2018 na Středisku služeb školám vychovatelé školních družin. Živě spolu debatovali na témata zájmového vzdělávání v družinách, které bývá narušováno odchody žáků v průběhu zájmových činností. Je potřeba sjednotit metodiku vedení školních družin a více komunikovat s rodiči, kteří chápou školní družinu spíše jako "hlídání" dětí. Vychovatelé mají zájem o setkávání formou diskuzních fór a seminářů a o sdílení metodik, činností a výtvarných prací v družinách na webu MAPu.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 zjmov vzdlvn

 

Tisk
PDF

2. kolo Předmětových kabinetů

2. kolo setkávání pedagogických pracovníků v Předmětových kabinetech odstartovalo 21. února na Středisku služeb školám v Hodoníně.Jako první se setkala pracovní skupina zaměřená na polytechnické vzdělávání. Pod vedením pracovníka odborného týmu projektu MAP I PaedDr. Rostislava Smejkala diskutovala skupina o zavedení modelářských soutěží, soutěží kroužků robotiky, o "oprášení" a sdílení kvalitních starých polytechnických učebnic a metodik, které se nachází v archivech škol a o možnostech zajištění exkurzí do výrobních provozů pro školy.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

polytechnika1

Tisk
PDF

Setkání "Destinační management - význam pro obce"

Co je to destinační management a proč ho potřebujeme? Na tuto otázku se snažili společně odpovědět účastníci setkání s názvem Destinační management – význam pro obce. Akci uspořádala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v malebném prostředí horňácké Nové Lhoty. Nejprve promluvila Anna Čarková o tom, co pro cestovní ruch dělá Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu. Pak se slova ujal Michal Burian, bývalý majitel cestovní kanceláře a momentálně manažer organizace destinačního managementu Brněnsko. „V cestovním ruchu je mnoho hráčů, ale každý kope sám za sebe. Potřebují trenéra, který stanoví taktiku," vysvětlil obrazně, v čem spočívá úloha destinačního managementu. Posluchači semináře byli především starostové obcí Horňácka. Účastnili se ale také zástupci Místní akční skupiny Dolní Morava.

Fotky zde

nova lhota1

 

Tisk
PDF

Konference cestovního ruchu "Jak prodávat Slovácko"

Nové marketingové nástroje, nové trendy v lákání turistů, vliv sociálních médií na cestovní ruch. To všechno byla témata 6. konference cestovního ruchu Hodonínska s podtitulem „Jak prodávat Slovácko". Zaznamenala obrovský zájem. I přes řádící chřipkovou epidemii do posledního místa zaplnila v úterý 20. února sál ve Vinných sklepech Skalák.

„Byl jsem opravdu překvapený úrovní konference. Podobně kvalitní jsou na celostátní úrovni. Nevídaná byla podle mého názoru účast i mix příchozích," ocenil manažer národní agentury Czech Tourism Miroslav Klusák s tím, že v regionu očekával patnáct až dvacet příchozích a mezi nimi téměř výhradně zástupce státní správy. Šedesáti členné publikum s přibližně polovinou podnikatelů nečekal.

V publiku samozřejmě seděla téměř kompletní Místní akční skupina Dolní Morava.

Fotky z akce si můžete prohlédnout zde

skalak4

Tisk
PDF

Setkání jihomoravských MAS v Pohořelicích

Na půdě MAS Podbrněnsko v Pohořelicích se sešli ke společnému jednání ve čtvrtek 15. února zástupci jihomoravských MAS, aby si vzájemně vyměnily zkušenosti s vyhlašováním a administrací svých výzev v území. S aktuálními informacemi z Národní sítě MAS přijel nový tajemník Národní sítě MAS Mgr. Petr Čáp. Zástupci MAS Dolní Morava informovali o rozjezdu nového projektu Klimagrün/Klimatická zeleň, do kterého je zapojena celá Krajská síť MAS. Mezi diskutované téma patřil také příspěvek týkající se GDPR.

pohorelice1

Fotky zde

Tisk
PDF

6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

V 6. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků,

inovací a na projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

v termínu od 3. dubna 2018 8:00 hodin do 23. dubna 2018 13:00 hodin.

6  kolo prijmu zadosti z prv

Více informací k výzvě najdete zde.

Tisk
PDF

Nabídka zaměstnání

Středisko služeb školám Brno, pobočka Hodonín, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici "Metodik dalšího vzdělávání".

Životopisy lze zasílat do 16. 3. 2018 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

nabdka zamstnn ss

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista