Tisk
PDF

Seminář k 2. Výzvě z PRV

Na seminář k druhé Výzvě z Programu rozvoje venkova, kterou Místní akční skupina vyhlásila dne     6. 4. 2018, se přihlásili 4 zájemci z řad zemědělců. Mají zájem o dotace na stroje a zařízení, které přispějí k modernizaci vybavení jejich firmy. Žadatelé mohou své projekty předkládat až do 7. 5. 2018. Kontaktní osobou je Ing. Petra Křivánková.

seminar prv 2

Tisk
PDF

Seminář "Zeleň v krajině"

Projekt Klimagreen, do něhož je Místní akční skupina Dolní Morava zapojena, nabídl včera 17. 4. 2018 seminář o zeleni v krajině a dotačních možnostech na výsadbu stromů a další zeleně. Přednášejícími byli odborníci z oblasti životního prostředí a oboru zahrádkářství a ovocnářství. S praktickým příkladem obnovy zeleně a výsadeb v Ratíškovicích se s přítomnými podělila senátorka Anna Hubáčková. O vlivu vegetace na sucho a erozi promluvil profesor Boris Krška. Zmínil také pro jihomoravský kraj typické odrůdy ovocných stromů. Ing. Jitka Schneiderová objasnila postup zpracování projektových žádostí a ukázala příklady výsadby krajinné a sídelní zeleně. Ing. Pavel Fišer na závěr představil dotační programy životního prostředí z národní, krajských a dalších zdrojů.

klimagreen8

Fotky zde

Tisk
PDF

Výhlášení Výzvy č. 2 z OPZ - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 17. 4. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání. V tomto opatření jde o podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených, prostřednictví zapojení se do programů a činností v oblasti sociálního podnikání. Budou podporovány cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce.
Cílem je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života. Na tuto výzvu byla alokována částka 2 miliony korun.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 4. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 4. 2018, 4:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8. 8. 2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných činností

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tisk
PDF

Zpravodaj duben 2018

S jarním počasím Vám přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém se dozvíte, co všechno se nám v posledních měsících podařilo a jak pomáháme podnikatelům a zemědělcům, ale také školám v našem území.

Pokud máte námět, zajímavý příspěvek nebo článek, který by mohl být prezentován v našem Zpravodaji, můžete nám jej zaslat na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sledujte nás také na facebooku: www.facebook.com/masdolnimorava.

zpravodaj mas doln morava - duben 2018

 

Tisk
PDF

Seminář "Zeleň v krajině a dotační možnosti v oblasti ŽP"

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. pořádá v rámci projektu Interreg V-A Rakousko - Česká republika "Klimatická zeleň" seminář  o zeleni v krajině a dotačních možnostech v oblasti životního prostředí. Seminář proběhne 17. 4. 2018 od 9:30 do 11:30 na Regionálním centru v Hodoníně. Tématy semináře pod vedením zkušených odborníků budou klimatické změny a opatření proti suchu, výsadba zeleně v krajině s ohledem na klimatické změny, příklad realizací výsadeb a možnosti financování zeleně z krajských, národních a evropských dotačních programů. Vaše přihlášky posílejte do 16. 4. 2018 do 12:00 na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 klimagrenn workshop pozvanka-page-001

Pozvánka pdf

Tisk
PDF

Pasportizace Slovácka spuštěna

Logo slovacko

Turistická asociace Slovácko, z.s. (TAS) zahajuje rozsáhlé mapování turistických cílů, aktivit a podnikatelů v cestovních ruchu na území Hodonínska, Podluží, Kyjovska, Strážnicka, Veselska a Horňácka. Probíhající pasportizace území detailně zmapuje území Slovácka a poskytne ucelený přehled o nabídce služeb a aktivit cestovního ruchu v tomto území.

Výsledná databáze bude sloužit jako podklad pro zlepšení služeb cestovního ruchu, pro vytvoření nových webových stránek turistické destinace Slovácko a také jako podklad pro tvorbu tištěných i elektronických marketingových produktů cestovního ruchu.

Vstoupit do formuláře pasportizace můžete zde:  PASPORTIZACE SLOVÁCKA

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o šíření této výzvy v celém území Slovácka například pomocí následujících bannerů a PDF výzvy:

BANNER - Pasportizace Slovácka (PDF)
BANNER - Pasportizace Slovácka (JPG)
TEXTOVÁ VÝZVA - Pasportizace Slovácka (PDF)


Rozpis pověřených kontaktních osob pro jednotlivé obce:

Anna Čarková, 774 664 698  ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

        
Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, Ježov, Karlín, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Moravský Písek, Mouchnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Ratíškovice, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice 


Eva Tihelková, 722 200 435   ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy, Žeraviny


Ing. Zuzana Pavková, 775 004 581  ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec


Martina Kočvarová, 724 570 450  ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Hodonín, Blatnice pod svatým Antonínkem, Blatnička, Veselí nad Moravou


Mgr. Antonín Okénka, 724 168 208  ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Velká nad Veličkou


 

 

 

Tisk
PDF

Schůzky Předmětových kabinetů

V měsíci březnu a dubnu proběhly poslední schůzky Předmětových kabinetů. Konkrétně Předmětový kabinet Společné vzdělávání a výchovné poradenství (22. 3.), Matematika a její aplikace (27. 3.), na kabinetu Řízení škol a školských zařízení se sešli ředitelé základních a mateřských škol (3. 4.) a posledním Předmětovým kabinetem byl Dějepis a výchova k občanství (11. 4.). Na schůzce tohoto kabinetu se pedagogové domluvili na uspořádání soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ke 100. výročí vzniku Československa. Žáci budou řešit úkoly vztahující se k tomuto období v terénu, stanovišti jim bude například Galerie města Hodonín nebo Městské muzeum Hodonín. Místní akční skupina Dolní Morava bude organizátorem akce v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II.

Předmětové kabinety byly realizovány díky projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV).

pk dejepis

Tisk
PDF

Seminář k 1. výzvě z Operačního programu Zaměstnanost

pozvanka seminar opz1

Pozvánka ke stažení zde

Tisk
PDF

Seminář k 2. výzvě z Programu rozvoje venkova

pozvanka-seminarprv2

Pozvánka ke stažení zde

Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 2 z Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 6. 4. 2018 Výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 7 672 000 Kč.

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:

M – Konkurenceschopné zemědělství

N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

I – Nezemědělské podnikání

R - Protipovodňová a protierozní opatření

Vzory příloh a další dokumenty k výzvě č. 2 najdete zde.

Příjem žádostí probíhá od 9. 4. 2018 do 7. 5. 2018 15 hodin zasláním Žádosti včetně příloh přes Portál Farmáře.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené výzvě č. 2 PRV,

který se bude konat 18. 4. 2018 v 16:00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Křivánková, tel. 776 742 622, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web prv 2 

web prv 2b

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista